top of page

OKU STUDIO REGULAMIN (13/09/2023)


§ 1.

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym “OKU studio” jest firma Jakub Woźniak, ul.Inowrocławska 14/22, 91-033 Łódź, NIP: 947-193-73-37 REGON: 100887260 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący “OKU studio” .

 2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

 3. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.

 4. Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, szkolenia i inne eventy.

 

§ 2.

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego oraz dodatkowego wyposażenia obejmującym
  m.in.: oświetlenie (lampy błyskowe, lampy LED), modyfikatory światła, statywy tła fotograficzne oraz cykloramę.

 2. Sprzęt udostępniony w studio należy używać zgodnie z zaleceniami producenta.

 3. Sprzęty nie wchodzą w zakres podstawowego wyposażenia studia. Pozostały sprzęt może zostać wynajęty na życzenie Najemcy, po uzyskaniu zgody Wynajmującego i za dodatkową opłatą wg cennika zamieszczonego na stronie www.okustudio.pl lub w wyniku indywidualnej wyceny. Wynajmujący ma prawo odmówić wynajęcia sprzętu fotograficznego i drobnych akcesoriów wykorzystywanych przy sesjach przez Najemcę.

 4. Chęć wynajmu sprzętu należy deklarować z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 5 dniowe. W przeciwnym wypadku, może się zdarzyć, że w danym dniu sprzętu może nie być na miejscu (wynajem zewnętrzny).

 5. "OKU studio" nie jest studiem dźwiękowym, w najbliższej okolicy są hale logistyczne i salon/serwis motocyklowy zdarza się, że za oknami jest głośniej.

 

§ 3.

 1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji.

 2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, styliści itp.).

 3. Najemca powinien z wyprzedzeniem poinformować Wynajmującego o planie zdjęciowym ze zwierzętami. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę obciążają Najemcę. 

 4. Udostępniony sprzęt należy zwrócić w stanie niepogorszonym, tj. takim jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia
  kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, styliści itp).

 5. Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie studia (meble, stanowisko do wizażu, aneks kuchenny) należy zwrócić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego "ponadnormatywnego" sprzątania studia w wysokości 170 zł netto, a w przypadku korzystania z confetti, brokatu, proszków holi, sztucznego śniegu czy piasku w wysokości 500 zł netto.

 6. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

 7. W studio oraz na terenie obiektu CLM Sp. z o.o. (Dąbrowskiego 217, Łódź) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.

 8. Należy zapoznać się z instrukcją korzystania z cykloramy. W przypadku uszkodzenia w wyniku nieodpowiedniego korzystania
  z cykloramy, Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy cykloramy w wysokości 5000 zł brutto.

 9. Lokal studia jest trwale monitorowany. W przypadkach niewłaściwego zachowania uczestników sesji, dewastacji mienia, realizacji czynności zakazanych,
  nastąpi interwencja obsługi technicznej studia. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu Polskiego Prawa.
  10. Na terenie obiektu CLM Sp. z o.o. (Dąbrowskiego 217, Łódź) obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania, bez uzyskania pisemnej zgody Zarządcy / Administracji, dotyczy to zarówno parkingów, korytarzy będących ciągami komunikacyjnymi czy dźwigów (wind). 

 

§ 4.

 1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie studia.

 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto.

 3. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina zegarowa.

 4. W przypadku przekroczenia umówionego okresu najmu za każdą rozpoczętą godzinę zegarową będzie pobierana opłata dodatkowa, zgodnie z Cennikiem.

 5. Przedłużenie najmu może nastąpić, tylko gdy istnieje taka możliwość.

 6. Możliwe formy płatności to: gotówka lub przelew.

 7. Odwołanie rezerwacji na mniej niż 24h – płatne 100% ceny.

 8. Odwołanie rezerwacji na mniej niż 48h – płatne 50% ceny.

 9. Odwołanie rezerwacji na mniej niż 72h – płatne 25% ceny.

 10. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia teł (znacznego ubrudzenia lub zniszczenia) zgodnie z Cennikiem.

 11. Studio mogą wynająć osoby niepełnoletnie pod opieką prawnego opiekuna. W takim przypadku opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez Najmującego.

 12. Na wynajem są wystawiane faktury VAT. Firma Jakub Woźniak jest czynnym płatnikiem VAT.

 

§ 5.

 1. Rezerwacji studia można dokonać za pomocą formularza kontaktowego od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00,

 2. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową.

 3. Czas najmu studia liczony jest od godziny potwierdzonej w rezerwacji do momentu opuszczenia studia przez wszystkich uczestników planu zdjęciowego..

 4. Minimalny czas korzystania ze studia to 3h.

 5. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo w jak najwcześniejszym terminie.

 

§ 6.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 września 2023 roku.

 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O ewentualnej zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę mailowo.
  Regulamin w pliku pdf można pobrać TUTAJ.

bottom of page